Ceny za WocaBee šampionát sú rozdané …

Začiatkom novembra 2020 sa žiaci tried I.BP, II.AP, III.AP a II.AN  zapojili do celoslovenskej súťaže s názvom Jesenný WocaBee šampionát.  Prebiehal v aplikácii WocaBee, ktorá fungovala online, takže žiakom nebránila v súťažení ani dištančná forma výučby.

V okrese Žilina sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci našej III.AP triedy. Počas prvého týždňa šampionátu dosiahli výborný výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol 908. Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postúpili do krajského kola, v ktorom opäť zvíťazili. V ňom sa výrazne zlepšili v dennom počte bodov na žiaka – 3923.   Vďaka tomu postúpili do celoslovenského kola,  v ktorom im patrí krásne 2. miesto s neuveriteľnými 7344 bodmi na žiaka. Každý žiak tak slovíčka precvičoval niekoľko hodín denne.

Dňa 27.05.2021 prebehlo slávnostné odovzdanie cien nielen víťazom tejto súťaže, ale odmenení boli aj najaktívnejší žiaci z ostatných zúčastnených tried:

  • I.BPJúlia Majtánová, Anna Krčmáriková, Matej Mindek a Vanesa Cudráková
  • II.AP – Peter Tomo a Nikola Badínska
  • I.AN – Richard Toman
  • III.AP – celá trieda

Verím, že vo svojom úsilí učiť sa cudzí jazyk budú žiaci pokračovať aj naďalej.

Podrobnejší priebeh výsledkov si môžete pozrieť na týchto linkoch:

https://www.sosdza.sk/2020/11/jesenny-wocabee-sampionat-online-jazykova-sutaz/

https://www.sosdza.sk/2020/11/sos-dopravna-je-vitazom-krajskeho-kola-jazykoveho-sampionatu-s-wocabee/ https://www.sosdza.sk/2020/11/najusilovnejsi-studenti-jazykov-v-zilinskom-kraji-su-zo-ziliny/