Workshop Micro:bit

V dňoch 10. 05. 2021- 13. 05. 2021 sa na našej škole uskutočnil workshop – Rozblikaj Micro:bit. Akcie sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov IV. AP, IV. BP, IV. AM, IV. BM a II.AN. Na piatich Workshopoch sa zúčastnilo spolu 114 žiakov.

Študenti programovali stavebnicu Micro:bit. Diódy, hudbu a tlačidlá, šikovnejší dokázali aj zapojiť a oživiť jednoduchý odvod. Pracovali sme s aplikáciou: microbit makecode. Táto aplikácia  umožňuje pomocou blokov naprogramovať čip. Tým je programovanie sprístupnené žiakom aj bez toho, aby ovládali programovací  jazyk. Workshopy boli organizované v rámci projektu nadácie  Pontis „ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia“.

26. 05. 2021 sa na škole uskutočnil v poradí už siedmy a ôsmy workshop Microbit. Žiaci z našich tried III. BP a II. AM si počas neho naprogramovali stavebnicu. Rozblikali diódy, rozozvučali slúchadla a zapojili obvod, ktorý chvíľami aj fungoval…                                     

Ešte raz by som sa chcela aj touto cestou poďakovať nadácii Telekom pri Nadácii Pontis za poskytnuté stavebnice a školenia, ktoré nám umožnia súčiastky plne využívať pri vyučovaní. Veríme, že nadobudnuté vedomostí umožnia žiakom lepšie uplatnenie v živote a  tiež im pomôžu v rozhodovaní sa, či programovanie nie je práve tou cestou, po ktorej by sa chceli v budúcnosti uberať.

Dúfame,  že našich žiakov programovanie zaujalo a budú ho vedieť využiť aj vo svojej budúcnosti. Žiakom končiacich ročníkov prajem pekný profesijný aj osobný život. Nech sa v ňom nestratia a vždy nájdu cestu ku svojej bývalej škole.

Ing. Zdenka Dubovická –  koordinátorka projektu Enter