Projekt 5 peňazí

Žiaci z III. AP triedy sa dňa 24. 02. 2021 zúčastnili zážitkového vzdelávania s lektorkami projektu 5 peňazí pod záštitou Národnej banky Slovenska. Vzdelávanie o príjme a práci bolo určené pre žiakov stredných  škôl a v dňoch 24. 02. 2021 a 25. 02. 2021 sa ho zúčastnili aj ostatní žiaci tretieho ročníka z tried: III. BP, III. AM, III. BM.

 Naučili sa, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou a aké riziká striehnu na ľudí, ktorí nepriznávajú celú výšku svojho platu, alebo ak si z rodinného rozpočtu neodkladajú financie na neočakávané situácie. Povedali si aj o daňovo-odvodovom systéme na Slovensku a vyskúšali si vytvoriť finančné rozhodnutia primerané svojmu  domácemu rozpočtu.

Žiaci interaktívne odpovedali na rôzne zaujímavé otázky, napríklad: „Ako ovplyvňuje výber povolania našu budúcnosť a finančné zabezpečenie? Aká je hodnota práce? Z čoho sa skladá mzda a ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich?“

Projekt sa žiakom veľmi páčil. Pozitívne ohlasy naň boli aj vďaka tomu, že projekt bol spojením  praktických znalostí a  zábavy. Žiaci  si vytvárali vlastný rodinný rozpočet na základe reálnych platových ohodnotení a nadobudli cenné praktické poznatky do budúcnosti. Účastníci online vzdelávania očakávajú v rámci projektu 5 peňazí aj jeho pokračovanie.

Zuzana Píšová, Peter Sádecký, Dominik Hurka