Modrá nezábudka 2020

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Tento deň poskytuje príležitosť hovoriť o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR  pravidelne celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek. Tento rok už po trinásty raz vyšli do ulíc dobrovoľníci, ktorí ponúkali ľuďom za finančný príspevok symbol kampane – modrý kvietok nezábudky a šírili posolstvo o dôležitosti duševného zdravia.                                   

Cieľom Ligy za duševné zdravie SR je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami vo všetkých sférách života.

Najčastejšími príčinami duševných porúch a následného skratového jednania sú chronický stres, pocit neistoty v práci, rozpad rodinných väzieb a osamelosť či spoločenská nerovnosť. Týmito problémami veľmi často trpia ľudia, o ktorých to na prvý pohľad vôbec nemusíme tušiť. Prípadne tušíme, ale ich správaniu nepripisujeme potrebnú vážnosť. A práve dostatočná informovanosť by mohla výrazne prispieť k zlepšeniu situácie.

Žiaci z III. BP triedy: Rebeka Haluzová, Gabriela Kecíková, Tatiana Kubušová, Rebeka Maurská, Viktória Rajteková, Branislav Balala, Andrej Repa a Martin Žmiják sa ochotne zapojili do spomínanej verejnej zbierky, vďaka čomu upozornili verejnosť na spomenuté problémy a získali finančnú podporu na ich riešenie. Naši žiaci v priebehu troch dní: 7.- 9. októbra 2020 aktívne zbierali finančné prostriedky v uliciach nášho mesta za čo dostali poďakovanie z Ligy za duševné zdravie. Veľká vďaka patrí aj všetkých ľuďom, ktorí im ochotne prispeli financiami a dali tak najavo svoju spolupatričnosť.