Biela pastelka 2020

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom každoročnej zbierky, jednej z najväčších na Slovensku, sa nadácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska snaží začleniť slabozrakých ľudí do bežného života. Pomáhajú im prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, Braillovým písmom, sprístupňovaním informácií a iných špeciálnych zručností.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich a zároveň príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu.

Piatok – 18. septembra 2020 bol hlavným dňom verejnej zbierky v uliciach miest a obcí na celom Slovensku. Naša škola aj v tomto školskom roku zachovala priazeň a podala pomocnú ruku na podporu tohto projektu a touto cestou pomohla zlepšiť život ľuďom, ktorí nemajú príležitosť vidieť rásť stromy, kvety alebo sa pokochať nádhernými farbami našej prírody. Pre nás, ostatných, sú tieto veci samozrejmosťou.                                                        

Žiaci z triedy III. BP (R. Haluzová, A. Bambuchová, G. Kecíková, R. Maurská, M. Jarošová, S. Hacková, V. Slížová, V. Kašaríková, M. Gáborová, D. Palková, V. Hejčík, B. Balala a J. Šteiniger) a tiež z triedy III. AP (Z. Píšová, N. Vlhová, P. Kubala, R. Ihnát a M. Ševčík) sa ochotne zapojili do spomínanej verejnej zbierky, vďaka čomu upozornili verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získali finančnú podporu na ich riešenie.                 

Spomínaným žiakom sa podarilo vyzbierať v uliciach mesta Žilina obdivuhodnú čiastku 650, 07 €, za čo dostali poďakovanie z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. K poďakovaniu sa srdečne pripája aj vedenie našej školy.  Veľká vďaka patrí aj všetkým ľuďom, ktorí ochotne prispeli finančnými prostriedkami a vyjadrili tak spolupatričnosť ľuďom, ktorí v živote nemali také šťastie ako MY.