LYŽIARSKY VÝCVIK

Žiaci I. ročníka sa i v tomto zimnom období zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode a tiež prispieva k stmeleniu kolektívu, zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňuje hygienické návyky.

Aj v tomto školskom roku sme sa vrátili na obľúbenú Oravu, do nám už známeho lyžiarskeho strediska SKI Brezovica. Dokonca sa nám opäť podarilo ubytovať sa v rovnakom ubytovacom zariadení, ktoré žiakom poskytuje veľa zábavy a relaxu. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý termín bol od 10.02. – 14.02.2020 a druhý od 17.02. – 21.02.2020. Výcvik sa konal pod vedením PaedDr. Moniky Milučkej a inštruktorov lyžovania a snowboardingu Mgr. Ferdinanda Papaja, PaedDr. Ľubomíra Galbavého, RNDr. Márie Baníkovej a Ing. Dagmar Valentovej. Zúčastnilo sa ho 61 žiakov z tried I.AP, I.BP. I.AM, I.BM.

Na začiatku kurzu boli žiaci rozdelení do družstiev podľa výkonnosti. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu, žiaci si osvojili základy lyžovania a snowboardingu a naďalej môžu svoje schopnosti rozvíjať rekreačným športovaním.

V oboch turnusoch výcvikového kurzu sme boli ubytovaní  v krásnom prostredí hotela Garden Hotel & Resort – Oravský Háj, vzdialenom 2 km od lyžiarskeho strediska SKI Brezovica, v ktorom mohli žiaci počas celého pobytu vo svojom voľnom čase využívať wellness centrum, zahrať si stolný tenis, stolný futbal či biliard. Žiaci, ktorí sa na výcviku prvýkrát oboznámili s týmto športom, získali základy lyžovania, ktoré si počas výcviku už len zdokonaľovali. V posledný deň nášho pobytu boli pre lyžiarov ako i snowboardistov zorganizované preteky v slalome, kde si žiaci zmerali svoje sily a prvé tri miesta boli ocenené.

Bonusom lyžiarskeho výcviku bolo v druhom turnuse stretnutie s lídrom kapely Tublatanka, Maťom Ďurindom, ktorý trávil jarné prázdniny so svojou rodinou v tomto lyžiarskom stredisku. Na pamiatku nám venoval spoločnú fotografiu 😉

Vyhodnotenie pretekov v I. turnuse:

Lyže:                                                                                     Snowboard:

  1. miesto: Mazán Šimon (I.AP)                             1. miesto: Úradník Ján (I.AM)
  2. miesto: Herco Viliam (I.AM)                             2. miesto: Kováčik Lukáš (I.AM)
  3. miesto: Vrábel Erik (I.AM)                                 3. miesto: Hýll Martin (I.AM)

Vyhodnotenie pretekov v II. turnuse:

Lyže:                                                                                     Snowboard:

  1. miesto: Krajčík Branislav (I.BM)                 1. miesto: Šlesár Roman (I.BM)
  2. miesto: Jarníková Tamara (I.BP)                 2. miesto: Svrčková Rebeka (I.BP)
  3. miesto: Uríča Daniel (I.BM)                          3. miesto: Vlček David (I.BM)