Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Vo štvrtok 13. 02. 2020 sa v priestoroch Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Na tejto súťaži nás reprezentovala víťazka školského kola v kategórii A, žiačka III. BP –  Emma Hvorečná, ktorá sa hrdinsky popasovala s vedomostným testom, písomnou slohovou prácou, ale aj s rečníckym prejavom pred porotou, ktoré predstavujú  jednotlivé súťažné kolá.

V silnej konkurencii žiakov z 21 gymnázií a stredných škôl síce nezvíťazila, ale dôstojne nás reprezentovala.