DOD – KIA

Dňa 14. februára 2020 zorganizovala spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. Deň otvorených dverí pre žiakov a rodičov v priestoroch svojej firmy. Účelom bolo spropagovať duálny systém vo firme a najmä ukázať záujemcom spoločnosť Kia v prevádzke (prehliadka závodu).

Základným školám bola poskytnutá  možnosť prepravy zo smerov Čadca, Martin, Bytča, Rajec a Žilina. Túto možnosť využilo 26 škôl a cca 500 žiakov.                                    
Naša SOŠ dopravná v Žiline v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. E. Remetovej a vybraných žiakov z III.BM, II.AP, II.AM dostala priestor pre prezentáciu svojich učebných a študijných odborov spolu s SOŠ elektrotechnickou zo Žiliny, Spojenou školou z Martina a SOŠ strojníckou z KNM.                                                                   

Z našej strany to nebola iba pasívna prezentácia. Priniesli sme so sebou simulátor riadenia motorových vozidiel, za ktorý si sadol aj Matej Homola, úspešný slovenský automobilový pretekár.  Desiatky dievčat a chlapcov si nechali urobiť pomocou techniky airbrush tetovačky na telo našimi žiakmi z I.AU z odboru Autoopravár – lakovník. Atrakciou bolo aj rozoberanie hlavolamu, zapájanie voltíka.

Mali sme radosť, keď nám niektorí  prítomní deviataci oznámili, že si podávajú prihlášku na našu školu. Aj po rozhovoroch s výchovnými poradkyňami, sme zistili, že naša škola je medzi základnými školami známa a je o ňu zo strany deviatakov a ich rodičov záujem.