Dni profesie v Bytči

Dňa 11. februára 2020  pripravila ZŠ Ul. mieru Bytča v spolupráci s mestom Bytča pre žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl akciu – Dni profesie v Bytči , ktorá sa konala v kultúrnom dome.

Aj tento rok sme prijali pozvanie a využili možnosť odprezentovať študijné a učebné odbory SOŠ dopravnej v Žiline. Na podujatí sa zúčastnili viaceré stredné školy zo žilinského regiónu a žiaci základných škôl z Bytče a blízkeho okolia. Účasť  a prezentáciu našej školy zabezpečili Mgr. A Medviďová,  p. Hruška a vybraní žiaci z III.AP triedy.