Daňová kontrola JA firmy Be Smart

Dňa 11. 02. 2020 sa v Café Diaz uskutočnila simulovaná daňová kontrola pod vedením simulovanej kontrolórky Ing. Marty Hricovej.

Tejto kontroly sa zúčastnili prezidentka spoločnosti Barbora Babušiaková spolu s viceprezidentkou financií Kristínou Koňušikovou.  Daňová kontrola dopadla nad očakávanie – evidencia príjmov a výdajov, spolu s dokladmi  bola ohodnotená na výbornú.

JA firma, to nie je len o akciách a aktivitách spoločnosti, ale aj o dôslednej účtovnej agende.

Z výsledku sa tešili všetci členovia spoločnosti spolu s vyučujúcou.