Výberové prednášky o finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti pod záštitou predsedu Žilinskej regionálnej komory SOPK Ing. Milana Vašaniča, PhD.

Dňa  30. 01. 2020 sa študenti z triedy III. AP zúčastnili výberových prednášok o finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti.

Hneď v úvode  dostali naši študenti základné inforomície o Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá je univerzitou s tradíciou, má 7 fakúlt a 129 študijnych programov. Katedra ekonomiky vznikla na Žilinskej univerzite v Žiline dňa 1. 7. 2000 a má dva študijné programy: Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment. Dňa 14. 02. 2020 bude mať katedra Deň otvorených dverí.             

Ďalej nasledovali prednášky odborníkov z katedry o Kryptomene – Bitcoine – Ing. Michal Butek, PhD., Štatistika v kontexte financií – Ing. Pavol Ďurana, PhD., Finančný trh: Predstavy verzus realita – Ing. Ján Chuťka, Emócie a neuromarketing – Ing. Dávid Vrtaňa, a na záver Spotrebiteľská gramotnosť – doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, PhD.                                                                                                       

Autori výberových prednášok pripravili  pre študentov online testovanie z prebraných tém  a šťastena sa usmiala na nášho Samuela Vala, ktorý vyhral  7. miesto.