Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Na počesť spisovateľa P. O. Hviezdoslava sa každoročne, na všetkých stupňoch základných a stredných škôl, koná recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl postupujú do okresných, krajských a celoslovenských kôl.

30. 01. 2020  sa stretli v priestoroch učebne SJL  nádejní recitátori a milovníci umeleckého slova  na  školskom kole tejto súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.

Okrem recitácie si naši študenti vyskúšali aj vlastnú tvorbu. V náhodne vytvorených 4-členných skupinách vytvárali básne a následne ich recitovali pred publikom.

Odborná komisia zložená z  vyučujúcich – Mgr. Zuzana Bučková,  Mgr. Zuzana Majchráková  a Mgr. Marta Ujháziová – hodnotila študentov študijných odborov v dvoch kategóriách: prednes poézie a  prednes  prózy.

 Ocenenie získali nasledovní recitátori:

1. kategória – prednes poézie:

  1. miesto: Rebeka Haluzová – II. BP
  2. miesto: Beáta Kopačková – I. BP
  3. miesto: Radoslav MadleňákI. BP   

2. kategória – prednes prózy:

  1. miesto: neudelené
  2. miesto: Patrik Ďurajka – II. AM
  3. miesto: Simona Palková – I. AP

Všetkým zúčastneným a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme. Do okresného kola postupuje víťazka I. kategórie – Rebeka Haluzová  z II. BP.