Zakladacia listina JA firmy BeSmart

Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy BeSmart.

JA firma simuluje akciovú spoločnosť a jej podnikateľská činnosť bude zameraná na tvorbu sezónnych výrobkov, príležitostného predaja koláčikov a usporadúvania výletov. Manažment firmy tvoria študenti III. AP triedy: Barbora Babušiaková -prezidentka JA firmy, Kristína Koňušiková – viceprezidentka financií, Mária Michálková – viceprezidentka ľudských zdrojov, Samuel Valo – viceprezident marketingu, Andrea Turčániová – viceprezidentka výroby.

Po splnení všetkých podmienok (Stanovy JA firmy, Podnikateľský zámer JA firmy a Zápisnice z ustanovujúceho valného zhromaždenia JA firmy) bola dňa 28. 11. 2019 neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko udelená zakladacia listina a naša študentská JA firma môže začať oficiálne podnikať.

Ich podnikateľskú činnosť môžete sledovať na webovej stránke: www.besmart16.webnode.sk

Držíme im prsty, aby prepojili teoretické vedomosti s praxou a boli úspešní na našom školskom trhu.