Smrť sa volá Engelchen

Stredu – 4. 12. 2019 – zasvätili žiaci IV. AP spolu s Mgr. Zuzanou Bučkovou umeniu, konkrétne divadlu.  Najskôr sme sa zastavili v najkrajšej secesnej budove v Žiline, v Rosenfeldovom paláci, kde sme si pozreli expozíciu divadelných bábok a potom sme pokračovali v ceste do Mestského divadla v Žiline, kde nás čakalo divadelné  spracovanie jedného z kľúčových diel slovenskej literatúry po roku 1945.

Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploštiná. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí a svojom najznámejšom románe Smrť sa volá Engelchen znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého Voloďu. Dobrodružný život mladého partizána je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte, ktorá v ňom prebudila spaľujúcu  túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo. Začína sa boj o holý život, záchranu  nevinných  ľudských životov aj ľudskosti ako takej. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov a porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?

Odpoveď na otázku si mohli dať žiaci po pozretí tohto výnimočného diela, ktoré im, dúfajme, pomôže aj v príprave na maturitnú skúšku.