Odborná exkurzia v spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava 2019

Dňa 05. 12. 2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov IV.AM a IV.BM s pedagogickým dozorom Mgr. Z. Mišíkovou, Ing. J. Slezákom a Ing. R. Pšaneckým do výrobného podniku Slovnaft, a.s. v Bratislave.

Odborná exkurzia bola realizovaná zaujímavým výkladom o doprave, výrobe a spracovaní ropy až po finálne ropné produkty a ich export do celého sveta. Počas prehliadky sme sa dozvedeli aj o histórii a rozvoji podniku, o logistike a prísnom ekologickom a protipožiarnom zabezpečení.
Žiaci boli s exkurziou spokojní, radi si prezreli výrobné linky a priestory bratislavského závodu.