DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 10. decembra 2019 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.  Navštívilo nás 160 žiakov z 56 základných škôl

Pre deviatakov je veľmi ťažké vybrať si vhodnú strednú školu. Po jej absolvovaní je dôležité ich uplatnenie na trhu práce alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory pre školský rok 2019/2020. Po rozdaní propagačných materiálov a úvodných informáciách previedli naši žiaci prítomných po škole. Počas vyučovania odborných predmetov a anglického jazyka im boli predvedené modelové situácie. K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT techniky prispela elektronická katedra, dataprojektor spolu s interaktívnou tabuľou. Vyučujúci veľmi ochotne a kompetentne odpovedali na otázky rodičov a žiakov, ktoré sa týkali študijných a učebných odborov, ale aj duálneho vzdelávania. Za účasti našich žiakov sa mohli deviataci zapojiť do pripravených súťaží a kvízov.

O štúdium na našej škole majú záujem žiaci aj mimo okres Žilina, preto navštívili aj priestory školského internátu.

Po prehliadke školy sa záujemcovia o štúdium presunuli do Školských dielní na Košickej 2, Žilina, kde si pozreli praktickú časť výučby v moderných dielňach a tiež pristavené vozidlo spoločnosti SCANIA. Stredná odborná škola dopravná v spolupráci so spoločnosťou SCANIA plánuje v blízkej budúcnosti smerovať oblasť autoopravár – mechanik aj na opravu nákladných motorových vozidiel.

Veríme, že bohatý program, moderné priestory školy, školských dielní a internátu prispeli k dôstojnej prezentácii našej školy.

Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.