Celoslovenská kampaň Červené stužky

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a zároveň symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Stalo sa už každoročnou jesennou tradíciou, že sa aj žiaci našej školy zapájajú do tejto kampane, a preto sa dňa  27.11.2019 zúčastnili už 13. ročníka tejto celoslovenskej kampane, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.

V mestskom úrade v Žiline bola realizovaná jedna z aktivít tejto kampane, na ktorej nechýbali ani žiačky III. BP. Dievčatá si vypočuli odborné prednášky na tému HIV/AIDS, dozvedeli sa o pomoci pre chorých na AIDS a súčasťou bola aj zaujímavá prednáška o obchodovaní s ľuďmi. Zároveň si vypočuli pútavú prednášku rehoľnej sestry Františky Olexovej, ktorá už dlhé roky pracuje v centre pre zomierajúcich na AIDS v Juhoafrickej republike.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si v tento deň pripli červenú stužku.