BeSmart, JA firma – vianočný Krakov

Dňa 5. 12. 2019 zorganizovala JA firma v rámci svojej podnikateľskej činnosti zájazd do vianočného Krakova pre žiakov našej školy. Výletu sa zúčastnilo 55 študentov. 

V skorých ranných hodinách sme nastúpili do autobusu smerom do Krakova. Cesta ubiehala príjemne. V meste Krakov sme navštívili Wavel Royal Castel. Tento gotický hrad na Wawelskom návrší je skutočným symbolom nielen Krakova, ale aj celého Poľska. Sídlili tu poľskí králi, ktorí boli pochovávaní v miestnej katedrále a konali sa tu tiež korunovačné slávnosti. Hrad Wawel vznikol pravdepodobne už v 11. storočí a bol niekoľkokrát prestavaný. V prvej polovici 20. storočia na hrade sídlili poľskí prezidenti. Dnes tu nájdeme turistami vyhľadávané múzeum.

Krakov má ale ešte jednu historicky a architektonicky významnú štvrť a tou je Kazimierz. Kedysi to bolo samostatné mesto založené kráľom Kazimírom Veľkým v 14. storočí na ochranu hradu a Starého Mesta z juhu. Neskôr sa rozdelilo na katolícku a židovskú časť. Dokonca aj dnes, roky po zbúraní múrov, zreteľne rozoznáte hranice. Centrom židovského mesta je už po celé stáročia Široká ulica. Nachádza sa tu synagóga a cintorín Remuh.

Prehliadku mesta sme zavŕšili na vianočných trhoch.

Všetkým účastníkom sa zájazd veľmi páčil.