54. ročník školského kola súťaže v SIP vo Wordprocessingu

Súčasťou počítačovej gramotnosti je ovládanie textového editora MS Word. Práve o to sa pokúsili žiaci III.BP v piatok 13.12. 2019. 

SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači v 3. kategóriách určených žiakom stredných škôl (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing). Cieľom je vyhľadávanie a podpora talentovaných a nadaných žiakov, rozvoj ich  tvorivých  kompetencií, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností a vytváranie trvalého vzťahu k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.    

Na našej škole súťažili žiaci  len v profesionálnom spracovaní textu. Ich úlohou bolo pomocou hromadnej korešpondencie rozposlať pozvánky na prijímacie skúšky a podľa zadania sformátovať a doplniť obrázkami debatnú príručku.

Nad 50 % bodov nedosiahol žiadny z 9. zúčastnených žiakov a preto nepostupujú  do krajského kola. Za snahu a preukázané vedomosti však všetkým zúčastneným ďakujem.