Zručnosti pre úspech- 7. ročník súťaže pre ZŠ

Dňa 15. 11. 2019 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil siedmy ročník workshopu Zručnosti pre úspech.

V úvode všetkých účastníkov workshopu privítala riaditeľka školy Ing. Mária Vítová, PhD., MBA a poprosila ich o minútu ticha venovanú obetiam automobilovej nehody pri Nitre.

Pozvanie na workshop prijalo 20 trojčlenných družstiev základných škôl zo Žiliny a okolia. Svoje zručnosti a vedomosti si zmerali v oblasti dopravy zameranej na automobilový priemysel. Po prvýkrát sa akcie zúčastnili aj dve firmy: IGV technológie, s. r. o., Žilina – výroba náhradných dielov pre výrobné stroje a zariadenia; vývoj, výroba a servis jednoúčelových strojov a EdgeCom, a. s. – informačné technológie a počítače.

Workshopov sa zúčastnilo 60 súťažiacich zo základných škôl ZŠ Karpatská, Žilina, ZŠ s MŠ Terchová, ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina,  ZŠ Martinská, Žilina,  ZŠ Nesluša,  ZŠ Rajecké Teplice,  ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Čadca- Horelica, ZŠ s MŠ Varín, ZŠ s MŠ Višňové, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ Rajec, ZŠ Veľké Rovné, ZŠ s MŠ Žilina- Závodie, CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina, ZŠ Lietava, ZŠ s MŠ  Hôrky, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto), 20 učiteľov pozvaných škôl, 15 pedagogických zamestnancov a 31 študentov našej školy, spolu 126 účastníkov.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na dvanástich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko – prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle, ukážka videí z dopravných nehôd.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle.
 3. Kalenie a strihanie do gumy nahriatie železa a prudké ochladenie, strihanie do gumy – tvar písmena „U“.
 4. Skrutkové spoje – montáž a demontáž skrutkových spojov.
 5. Prevodovka – montáž a demontáž obalu prevodovky.
 6. „Michelin“– demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
 7. „Jazda autom“ – simulácia reálnej jazdy v aute zo školskej autoškoly.
 8. Lakovňa a marketingový pracovník – vytvorenie reklamného pútača na tému Mysli na našu planétu a cestuj ekologicky. Na konci akcie bola prezentácia súťažiacich tímov v  2-minútovom vstupe o svojich prezentáciách.
 9. Odlievanie – odlievanie do vytvorenej formy štvorlístka – nahriatím cínu a olova odlievať svoj štvorlístok pre šťastie.
 10. Voltík – zapájanie reálneho elektrického obvodu – bzučiak s veľkým tónovým rozsahom.
 11. Zváranie a spájkovanie plameňom – nácvik zvárania dvoch plechov a spájkovanie mosadzou.
 12. Virtuálny tréningový systém – simulácia nanášania farby.

Žiaci základných škôl súťažili vo vybraných disciplínach: Bezpečnosť nadovšetko, Skrutkové spoje, Prevodovka, Michelin, Voltík.

Celé podujatie prebiehalo podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu, tímy sa striedali a s húževnatosťou vykonávali jednotlivé činnosti. Niektoré boli jednoduché a zábavné, iné boli náročné. Všetky aktivity však žiaci zvládli a úspešne absolvovali.

Najúspešnejšie základné školy:

 1. miesto ZŠ Nesluša
 2. miesto ZŠ  s MŠ Divina
 3. miesto ZŠ Rajecké Teplice

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Naše spoločné poďakovanie patrí aj všetkým realizátorom a tvorcom samotnej akcie.

Výherná listina

Fotografie

https://cloud.sosdza.sk/index.php/s/rMHwWsKPq3As7tp

https://www.rajce.net/a16470448