Umenie ako nástroj komunikácie

Študenti I. BP  a II.BM  s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry navštívili dňa 6.11.2019 Považskú galériu umenia a Mestské divadlo  v Žiline.

Svoju fantáziu rozvíjali  v expozícii dlhodobého charakteru. Prvé múzeum intermédií (PMI), ktoré ako jediné na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia im umožnilo nahliadnuť na formy moderného umenia. Potom si pozreli skupinovú výstavu MELANCH LIA, ktorá  predstavuje diela autorov, ktorých síce nespája východisková téma diel, ale melanchólia, stav mysle. Žiaci sa mali možnosť zamyslieť nad súčasným životom, budúcnosťou, vzťahom človeka k prírode, nad vzťahom k ľuďom a k sebe samým.

Po „stretnutí“ s výtvarným mením nás čakal ďalší umelecký zážitok so žilinskými hercami v divadelnom predstavení Prachy.  Žiaci so záujmom sledovali tragikomickú hru o peniazoch a živote s množstvom piesní a skladieb, množstvom prevlekov a postáv. Aktuálna téma, peniaze, obavy o budúcnosť, problémy vo vzťahoch bola spracovaná v jednotlivých príbehoch ľudí z rôznych sociálnych skupín.

Výtvarné a divadelné umenie sprostredkovalo žiakom nielen estetický a emocionálny zážitok, ale aj  rozšírilo ich teoretické znalosti z oblasti dramatického umenia a schopnosti komunikácie.