Súťaž mladých fotografov na tému LES

19. ročník súťaže Zelený objektív.

Cieľom organizátorov: Lesníckeho a drevárskeho múzea, Združenia lesníčiek a Združenia zamestnávateľov Lesného hospodárstva na Slovensku je v rámci svojich možností podporiť mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Majú možnosť predviesť svoj talent, dobré oko, zručnosť, pohotovosť aj estetické cítenie. Svoje nadanie môžu porovnať s rovesníkmi a verejne sa prezentovať na výstave.

Ak máte chuť sa zapojiť, pošlite svoje fotografie Ing. Zdenke Dubovickej na emailovú adresu: dubovicka@sosdza.sk