Olympiáda o EÚ

Dňa 22.10.2019 sa dva 3 – členné tímy študentiek v zložení  Sandra Šimáková, Sára Šimáková, Klaudia Vranová a Zuzana Kubíková, Emma Hvorečná, Barbara Noskovičová z III. BP   zapojili do  elektronickej  súťaže zameranej na prehlbovanie vedomostí o EÚ.

Celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii organizovala  aj tento rok  Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Študentky  v elektronickom dotazníku odpovedali na otázky, ktoré sa týkali všeobecného prehľadu  a sledovania súčasného vývoja v rámci EÚ ako aj webových stránok jednotlivých inštitúcií Európskej únie. 

Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel.