Investovanie – nielen pre bohatých …

V poradí už druhý online webinár z dielne Nadácie pre deti Slovenska sa uskutočnil na pôde školy dňa 29. 10. 2019. Absolvovala ho časť žiakov zo IV. AP triedy a II. BP triedy v rámci vyučovania ekonomických predmetov s učiteľmi Ing. M. Fabiniovou a Ing. M. Gálffyovou.

Ak ste sa chceli dozvedieť, či sa vo Vás skrýva investor, práve toto bola tá pravá príležitosť. Vypočuli sme si mnoho zaujímavých a poučných informácií z oblasti investovania vo všetkých jeho podobách. Na zvedavé otázky účastníkov webinára odpovedala Mária Hankociová, zakladateľka a autorka vzdelávacieho programu Poznaj svoje peniaze, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti.

Aj takouto zaujímavou formou sa dajú získavať vedomosti. Sme radi, že sme boli toho súčasťou.