Imatrikulácie prvých ročníkov

Tak, ako každý rok, aj v tomto školskom roku boli žiaci prvých ročníkov pred zrakmi svojich triednych učiteľov prijatí do cechu študentského. Brány do nového života sa rozhodli svojim najmladším spolužiakom otvoriť žiačky III.BP. V piatok 15. 11. 2019 sa všetci prváci zišli vo vyzdobenej telocvični, aby sa oficiálne stali žiakmi Strednej odbornej školy dopravnej.

Žiaľ, imatrikulácie neboli zahájené v radostnej atmosfére. V súvislosti s vyhlásením štátneho smútku si aj naši žiaci pred samotným začiatkom programu uctili minútou ticha osoby, ktoré tragicky zahynuli pri dopravnej nehode autobusu v okolí Nitry. Táto smutná udalosť otriasla celou našou spoločnosťou.

Moderátorskej úlohy sa zhostila Sára Krenželová, ktorá otvorila imatrikulácie slávnostným príhovorom a prísahou (sľubom) prvákov. V spolupráci s organizátorkou Zuzanou Kubíkovou a so svojimi spolužiačkami sa postarali o skvelú atmosféru, pripravili hudobné vystúpenia, zaujímavé scénky a úlohy. Samozrejme, svoju úlohu si museli splniť aj triedni učitelia, ktorí prečítali sľub pre svojich žiakov.

Počas celej akcie vládla výborná nálada a na záver dostal každý prvák či prváčka listinu a darček ako pamiatku na tento deň.

Dievčatám z III. BP patrí veľká vďaka za prípravu a samotnú organizáciu imatrikulácií.