Fyzikálna súťaž

Dňa 13. novembra 2019 sa uskutočnil ôsmy ročník školského kola fyzikálnej súťaže, ktorého sa zúčastnil výber 26 žiakov študijných odborov. Súťažiacich prišla privítať riaditeľka školy Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, ktorá im zaželala úspešné zvládnutie zadaných úloh. Potešil ju záujem našich žiakov o štúdium fyziky.

V teste z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti získané doterajším štúdiom fyziky. Vedomostná úroveň žiakov bola vyrovnaná, vypovedala o ich záujme nadobúdať nové poznatky z fyziky. Víťazi súťaže boli odmenení diplomami a vecnými cenami, ktoré im odovzdali ZRŠ Ing. Juliana Duháčková a organizátorka súťaže Mgr. Anna Medviďová.

Odmenení boli študenti:

  1. miesto: Peter  Kubala           II.AM
  2. miesto: Viliam Herco           I.AM
  3. miesto: Matúš Tichý             III.BM
  4. miesto: Vladimír Mikula      III.AM
  5. miesto: Martin Gottas           I.BP

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.