Exkurzia na FRI ŽU v Žiline

Dňa 05. 11. 2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov II.BM v laboratóriách Katedry technickej kybernetiky FRI ŽU v Žiline.

Prof. Ing. Juraj Miček, PhD., doc. Ing. Michal Hodoň, PhD., a doc. Ing. Lukáš Čechovič, PhD., nás privítali a sprevádzali Katedrou technickej kybernetiky na FRI ŽU.

Odbornú prednášku s diskusiou viedol pán prof. Ing. J. Miček, PhD., ukážky elektroniky zábavnou formou predviedol pán doc. Ing. M. Hodoň, PhD., a 3D tlačiareň a praktickú prácu s 3D tlačiarňou predviedol pán doc. Ing. L. Čechovič, PhD.

Naši žiaci získali nové skúsenosti z automobilovej techniky. Počas exkurzie sa dozvedeli, čo je náplňou a obsahom štúdia vysokoškolákov študujúcich elektroniku, programovanie a informatiku pre autoelektroniku na Žilinskej univerzite.

Spätná väzba žiakov bola veľmi pozitívna, exkurzia im priniesla nevšedný zážitok.