Divadelné predstavenie LAKOMEC

Dňa 15.11.2019 sa žiaci SOŠ dopravnej v Žiline zúčastnili divadelného predstavenia Lakomec od Moliéra. Predstavenie sa konalo v Dome odborov v Žiline.

Keď láska k majetku je tou najväčšou slasťou…
Láska k peniazom nás okráda o skutočne dôležité veci: rodinu a lásku.
Dej komédie sa odohráva v 17. storočí v Paríži, no podobných lakomcov môžeme stretnúť aj dnes. Hra z obdobia klasicizmu má aj po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša. Mestské divadlo Trenčín sa pri inscenovaní Lakomca vracia do Moliérových čias, kedy sa profesionálne kočovné divadelné spoločnosti presúvali po Európe a zabávali ľudí všade tam, kam prišli. Moliére sám takúto spoločnosť založil. Kočoval s ňou po celom Francúzsku a vo svojich satirách na súdobú spoločnosť nešetril nikoho.
Vdovec Harpagon žije s deťmi Kléantom a Elizou. Deti ho však zaujímajú menej ako jeho hlavné životné krédo: peniaze a majetok nadovšetko! Ukracuje ich v starostlivosti, neberie ohľad ani na ich city a hľadá pre najvýhodnejšieho partnera. Dcére vyberie starého Anzelma, pretože netrvá na žiadnom vene. Eliza však miluje mladého Valéra. Pre seba si Harpagon nehľadiac na svoj vek vyhliadne mladú krásavicu Mariannu. Je síce chudobná, ale aspoň nemá vysoké nároky. Lenže tú istú ženu miluje jeho syn Kléant. Sluha Šidlo chce Kléantovi pomôcť, a tak ukryje Harpahonovu truhličku s peniazmi, ktorú náhodou vykope v záhrade a začne s ňou mať vlastné plány. Keď Harpagon zistí, že mu truhlička chýba, vtedy začne skutočný chaos, vznikajú komické situácie, odhaľujú sa ľudské charaktery a vrcholí boj o peniaze či lásku.

Predstavenie nás vtiahlo do deja a pobavilo.