BeREADY FOR THE FUTURE

Are you ready for the future? Triedy I. AM a I. BM sa spolu s triednymi učiteľkami Ing. Dubovickou a Mgr. Mišíkovou zúčastnili 08. 11. 2019 konferencie, ktorú pre stredoškolákov zorganizovali mladí ľudia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

11 špičkových odborníkov tu zdieľalo dôležité informácie o budúcnosti trhu práce v priemysle, o príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť študenti pripravení.

Konferencia mala pomôcť tisíckam stredoškolákov pripraviť sa na budúci svet práce a inšpirovať ich k tomu, aby už počas štúdia robili rozhodnutia, ktoré im budú nápomocné v ich budúcej kariére.

Okrem zaujímavých prednášok, prezentácií a videí boli žiaci rozdelení do piatich workshopov:

  1. Práca skúšobného technika v jadrovej elektrárni.
  2. Tvorba vlastnej aplikácie – začiatočník.
  3. Tvorba vlastnej aplikácie – pokročilý.
  4. Neformálne vzdelávanie v praxi.
  5. Budúcnosť je už tu a priniesla nové výzvy!

V niektorých workshopoch boli žiaci viac poslucháčmi, v iných boli priamymi aktérmi diania a podieľali sa na ich priebehu. Celý deň zhodnotili veľmi pozitívne a na záver sa zúčastnili on-line súťaže. Popri celodennej akcii sa zoznámili s Fakultou informatiky a informačných technológií STU Bratislava.