BEH 17. NOVEMBRA

Jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku k príležitosti Dňa študentstva je Beh 17. novembra, ktorého termín v tomto roku pripadol na 7.11.2019. Tieto preteky sa stali tradíciou a v tomto roku sa už konal 53. ročník. Jeho každoročným usporiadateľom je Ústav telesnej výchovy ŽU, Academic Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská asociácia univerzitného športu.

Spolu bolo pripravených 11 kategórií (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úvod patril už tradične mládeži, ktorá tvorila väčšinu štartovného poľa. Beh 17. novembra sa stal v posledných rokoch bežeckým podujatím, ktoré si našlo svoje pevné miesto v bežeckom kalendári žiakov základných a stredných škôl a naša škola je  neoddeliteľnou súčasťou týchto pretekov.

Farby našej školy hájili žiaci: Liptáková Kristína (I:AP), Žmiják Martin (II.BP), Balala Branislav (II.BP), Hejčík Viktor (II.BP), Ďuriník Denis (II.BM), Jakúbek Milan ( II.BM), Tomo Peter (I.AP), Zvrškovec Filip (I.AM), Herco Viliam (I.AM).

Liptáková Kristína sa ako jediné dievča v zastúpení SOŠ dopravnej umiestnila na 28. mieste s časom 4:15

Chlapci sa vo svojich kategóriách (2003 – 2005) umiestnili nasledovne:

Herco Viliam – 24. miesto (7:15)

Tomo Peter – 25. miesto (7:17)

Balala Branislav – 36. miesto (7:27)

Hejčík Viktor – 45. miesto (7:42)

Zvrškovec Filip – 68. miesto (8:41)

V kategórii (2000 – 2002) sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Jakúbek Milan – 25. miesto (7:35)

Žmiják Martin – 32. miesto (8:00)

Ďuriník Denis – 38. miesto (9:04)

Všetkým menovaným patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej školy.