Víťazstvo naše žiačky v literárnej súťaži

V týždni od  14. 10. 2018  do  18. 10. 2019  sa  konal  už  XXV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti DNI NÁDEJE 2019. Medzi zúčastnenými študentami boli aj tento rok viacerí žiaci našej školy.

Naši študenti sa zapojili aj do literárnej súťaže a naša žiačka Rebeka Haluzová z II. BP získala v krajskom kole tejto súťaže za svoju esej s protidrogovou tematikou krásne 1. miesto.

Rebeke srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že naša milovníčka slovenského jazyka a literatúry si nájde na škole aj ďalších nasledovníkov.