Túlavé topánky

Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnil už 8. ročník akcie, ktorú organizovala naša škola v spolupráci so  ZO JDS (Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska).

V príhovore privítala pani riaditeľka Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, pozvaných seniorov zo ZO JDS Žilina a popriala im príjemne strávené popoludnie.

Predsedkyňa ZO JDS Žilina Alžbeta Vítová pripomenula tradíciu, ktorá pretrváva už ôsmy rok. Poďakovala Mgr. Márii Sikorovej za každoročnú realizáciu stretnutí dvoch generácií a vyjadrila nádej na spoluprácu v ďalších rokoch.

Po úvodnom slove pokračoval Ing. Vladimír Kováč, predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorý sa úprimne potešil tejto milej akcii, stretnutí dvoch generácií. Rád si pozrel prezentáciu navštívených miest našich kolegov a študentov.

Slovami chvály taktiež nešetrila ani pani Anna Hasalíková z občianskeho združenia Letokruhy pri Domove sociálnych služieb na Vlčincoch. Spracované prezentácie boli uložené na usb kľúč pre imobilných klientov, ktorí sa pre fyzické obmedzenia nemohli zúčastniť akcie.

Seniorom sme pripravili virtuálnu simuláciu návštev rôznych exotických a veľmi zaujímavých miest:

Ing. Dagmar Valentová, učiteľka odborných predmetov, si pripravila prezentáciu o krajine Katar,

Timotej Pustaj, študent IV. BP triedy, prezentáciu o Filipínach,

Rebeka Haluzová, študentka II. BP triedy, prezentáciu o Fínsku,

Barbora Babušiaková pod technickým vedením Márie Michálkovej, obe študentky III. AP triedy, prezentáciu o Thajsku,

Ing. Jozef Nociar, učiteľ odborných predmetov, prezentáciu o Gruzínsku,

na záver predstavil Azorské ostrovy pozvaný hosť Tomáš Macúch.

Akciu moderovali študentky I. BP triedy Natália Ďurneková a Katarína Hmírová.

Seniori pripravili výstavu rôznych dovolenkových predmetov a magnetiek.

Ďakujeme všetkým seniorom, kolegom Ing. Dagmar Valentovej a Ing. Jozefovi Nociarovi,  študentom z našej školy a školského internátu Mariánovi Sinákovi a Lukášovi Podhorcovi z III. AM, René Praženicovi z III. BM, Erikovi Kostelanskému zo IV. BM, Andrejovi Sališovi, Marekovi Turbekovi z I. AN, moderátorkám Natálii Ďurnekovej a Kataríne Hmírovej z I. BP, Rebeke Haluzovej z II. BP, Timotejovi Pustajovi zo IV. BP, Barbore Babušiakovej a Márii Michálkovej z III. AP a príjemnému hosťovi Tomášovi Macúchovi.

foto: https://www.rajce.net/f1410123795