Smelo na cesty – Road Confidence 2019

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti sú neustále podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať v akcii pod názvom Smelo na cesty, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Čiech a zo Slovenska.

Študenti mali možnosť vybrať si prezentovanie v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej.

Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek akcie Mgr. Sikorovej a Ing. Čelkovej vyvrcholila dňa 18. 10. 2019 vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch.

Akcia sa začala privítaním pozvaných hostí a prihlásených účastníkov z 13 stredných škôl: Gymnázium Hlinská, Žilina, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí, Stredná odborná  škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia,  Stredná odborná  škola  elektrotechnická, Žilina, Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok, Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, Stredná odborná škola technická, Čadca, Spojená škola Martin, Stredná odborná škola dopravná, Žilina.

Moderátormi celej akcie boli Lukáš Višvader a Adriána Pagáčová zo IV.AP triedy. Dvojica moderovala v slovenskom jazyku a následne aj v anglickom jazyku.

Za technickú stránku zodpovedali Timotej Pustaj a Marek Neumann (IV.BP) a študentský organizačný tím: Mária Michálková (III.AP) a Natália Ďurneková (I.BP).

Mgr. Ivan Palúch, učiteľ anglického jazyka, sa bravúrne zhostil úlohy simultánneho prekladateľa.

Našu školu reprezentovali Samuel Piroha, Lukáš Tarašovič, Marián Sinák z III.AM a Barbora Babušiaková z III.AP.

Po organizačných pokynoch nasledovalo slávnostné otvorenie akcie „Smelo na cesty“ príhovorom Juraja Hammera, zástupcu spoločnosti Kia Motors Slovakia, Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka, riaditeľa H a PZ Žilina, prof. Ing. Jozefa Gnapu, PhD., vedúceho Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, pplk. Ing. Zdenka Gašparíka, vedúceho oddelenia prevádzkovo-technického ZB HaZZ v Žiline, doc. Ing. Evy Sventekovej, PhD., dekanky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, plk. PhDr. Aurela Gonščáka, riaditeľa KPZ Žilina, Ing. Márie Vítovej,PhD., MBA, riaditeľky školy. Medzi pozvanými hosťami bola aj Mgr. Iveta Káčerová, projektová manažérka Úradu ŽSK Žilina, Ing. Marta Gajdičiarová, vedúca oddelenia analýz a kontrol odboru školstva a športu ŽSK Žilina.

Súčasťou úvodnej časti boli dve prednášky – kpt. Ing. Sone Vinkovej, preventistky KR PZ v Žiline a Antona Kučeríka z oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o.

Krátka prestávka a občerstvenie uvoľnili napätie súťažiacich a vytvorili vhodné prostredie k dobrým nápadom pri riešení výzvy.

Moderátori trojčlenným tímom, zostaveným náhodným výberom, objasnili tému „Ako zvýšiť bezpečnosť na cestách“ v anglickom aj v slovenskom jazyku.

Realizáciu prípadovej štúdie odborne sledovali konzultanti: Mgr. Zuzana Mišíková a Ing. Michal Ballay, PhD., odborný asistent z Katedry technických vied a informatiky  Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Odborná komisia pracovala v zložení:

  • kpt. JUDr. Paula Dobrovolská, preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru Žilina,
  • doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., dekanka Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
  • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,
  • pplk. Ing. Zdenko Gašparík,vedúci oddelenia prevádzkovo-technického ZB HaZZ v Žiline,
  • Juraj Hammer, zástupca spoločnosti Kia Motors Slovakia,
  • Ing. Emerencia Remetová, učiteľka Strednej odbornej školy dopravnej Žilina.

Odborná komisia rozhodla o umiestnení súťažných tímov nasledovne:

1. miesto:

Tím č. 6

Kristián Romančík, Spojená škola, Martin

Michal Šretr, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice

Barbora Babušiaková, Stredná odborná škola dopravná, Žilina

2. miesto:

Tím č. 4

Matej Malich, Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

Martin Bernic, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice

Marek Móric, Spojená škola, Martin

3. miesto:

Tím č. 10

Samuel Piroha, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Tomáš Nemčík, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Miroslav Pohančeník, Stredná odborná škola technická, Čadca

Víťazom srdečne blahoželáme!

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa táto zaujímavá akcia mohla uskutočniť: spoločnosti Kia Motors Slovakia, Žilinskému samosprávnemu kraju, Krajskému policajnému zboru v Žiline, Záchrannej brigáde HaZZ v Žiline, Hasičskému a požiarnemu zboru v Žiline.

 Tešíme sa na budúci ročník!

Fotogaléria: https://martina1505.rajce.idnes.cz/Smelo_na_cesty_2019/