Revolution Train

Študenti z tried I. AM, I. AP, II. AM, II. BM a III. AU absolvovali prehliadku multimediálneho protidrogového vlaku z Českej republiky, ktorý bol 15. – 16. 10. 2019 pristavený na železničnej stanici v Žiline.

Interiér opancierovaného vlaku predstavoval ľudské vnútro – pri vstupe čisté a zdravé a pri výstupe choré, znečistené a zničené. Jednotlivé vagóny vlaku sa zároveň pred očami návštevníkov menili na improvizované kinosály, v ktorých sa na plátne odohrával film. V centre filmového príbehu bola partia mladých ľudí so svojimi vzťahmi a problémami, kvôli ktorým siahli hrdinovia po cigaretách, alkohole a neskôr aj drogách. Film bol prerušovaný a počas prestávok sa žiaci ocitli v bare plnom hudby a alkoholu, stáli uprostred noci pri havarovanom aute po dopravnej nehode, pri ktorej zomrel človek, ocitli sa v cele predbežného zadržania, v lekárskej ordinácii aj v starej továrni zmenenej na brloh narkomanov.

Žiaci sa tak stali priamymi účastníkmi deja a menili sa na porušiteľov zákona, ale aj na policajtov, lekárov… Videli v priamom prenose, ako návykové látky v kombinácii s nočným životom viedli mladých hrdinov z filmu do záhuby. Cesta viedla cez krádeže, lúpežné prepadnutie, prostitúciu až po zlatú dávku.

Súčasťou projektu bol aj zber dát – žiaci sa počas celej projekcie zdôverovali so svojimi skúsenosťami s tabakom, alkoholom a drogami. Zozbierané informácie budú využité pri tvorbe koncepcie protidrogovej prevencie.

Zážitková forma protidrogovej prevencie s využitím moderných  technológií poskytuje impulz k premýšľaniu o rizikách závislostí. Projekt Revolution Train bol interaktívny a nabitý emóciami a spätná väzba bola výborná. Veríme, že jeho posolstvo – že človek má v živote vždy možnosť voľby  – bude ešte dlho rezonovať v mysliach našich študentov.