Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 08. 10. 2019 a 09. 10. 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov IV. AM – odbor mechanik elektrotechnik a IV. BM – odbor autotronik, ktorú absolvovali v autolaboratóriách Elektrotechnickej a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Naši žiaci mali možnosť vidieť aj laboratóriá na Katedre telekomunikácií a multimédií, TV štúdiá, vybavenia pre spracovanie zvuku, obrazu a videa. 

Odbornú prednášku, ukážky laboratórnych meraní a rozhovory viedli: doc. Ing. Daniel Korenčiak, PhD., Ing. Matej Kučera, PhD., Ing. Miloš Brezáni, PhD., Ing. Matej Kubiš, prof. Ing. Milan Dado, PhD., doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. a Ing. Darina Jarinová, PhD.


Naši žiaci získali zaujímavé a netradičné zážitky zo stretnutia s odbornými zamestnancami ŽU, nabrali nové skúsenosti a poznatky z automobilovej techniky i informácie pre ďalšie možnosti štúdia na ŽU so zameraním na autoelektroniku.

Ďakujeme UNIZA za spoluprácu a možnosť prehliadky odborných laboratórií.