Naša účasť na burzách SŠ

Burza stredných škôl v Námestove je za nami a pani Mgr. Michaela Papajíková –psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove nám s kolegami poďakovala za účasť na tomto podujatí.

Zúčastnilo sa jej viac ako 600 žiakov končiacich ročníkov ZŠ, nerátajúc ostatných žiakov (napr. ôsmakov, siedmakov), rodičov a iných rodinných príslušníkov, ktorí sprevádzali žiakov, výchovných a kariérových poradcov škôl či učiteľov základných škôl. Napriek tomu, že tento rok počasie sklamalo, spätná väzba od rodičov, žiakov a iných zúčastnených bola veľmi pozitívna. Rodičia ocenili prístup jednotlivých škôl a tiež samotné podujatie.

„Tešíme sa na prípadnú spoluprácu v ďalšom školskom roku,“ vyjadrila sa pani Mgr. Michaela Papajíková.

10. októbra 2019 bol hotel Slovakia v Žiline miestom konania  XIII. ročníka Burzy informácií, ktorá bola určená budúcim absolventom škôl, rodičom a širokej verejnosti.

Tohtoročné podujatie oficiálne otvorila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.

Po krátkom kultúrnom programe folklórneho súboru  pani Bc. Marcela Adamková odborná referentka Úradu ŽSK Žilina uviedla, že Burza informácií by mala deviatakom pomôcť správne sa rozhodnúť, akú školu si zvoliť podľa toho, čo chcú v budúcnosti robiť, ktorým smerom sa chcú uberať.

Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentovanie 14 zamestnávateľov, 24 stredných škôl a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Predstavili sa tu zamestnávatelia žilinského regiónu, ktorí budúcim stredoškolákom priblížili svoje pracovné prostredie a zameranie firmy.

Aj tento rok prijala naša škola pozvanie na prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021.

V našom stánku získali návštevníci burzy, žiaci deviatych ročníkov, ich rodičia, výchovní poradcovia propagačné materiály, prezreli si didaktické pomôcky vyrobené  našimi  žiakmi spolu s majstrami odborného výcviku v školských dielňach, bannery a víťazné trofeje. Záujem deviatakov bol aj o vyskúšanie cestných situácií pomocou trenažéra.

Za prípravu propagácie SOŠD na daných podujatiach bola zodpovedná Mgr. A. Medviďová. Na burzách sa tiež zúčastnili PaedDr. Jana Daubnerová, PaedDr. Ľubomír Galbavý, PhD., p. Tomáš Křenek, žiaci IV.AP Adrián Kovaliček, Peter Kovaliček a Marek Kováčik.

Veríme, že pri výbere štúdia na našej škole sme presvedčili čo najväčší počet prítomných deviatakov.