BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom každoročnej zbierky, jednej z najväčších na Slovensku, sa nadácia snaží začleniť slabozrakých ľudí do bežného života. Pomáhajú im prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, Braillovým písmom, sprístupňovaním informácií a iných špeciálnych zručností.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu.

Piatok – 20. september 2019 bol hlavným dňom verejnej zbierky v uliciach miest a obcí na celom Slovensku. Aj naša škola prispela do tohto projektu a zlepšila život ľuďom, ktorí nemajú príležitosť vidieť rásť stromy, kvety alebo sa pokochať nádhernými farbami našej prírody. Pre nás, ostatných, sú tieto veci samozrejmosťou.

Trieda III.BP sa ochotne zapojila do spomínanej verejnej zbierky, vďaka čomu upozornila verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých, získala podporu na ich riešenie. Dievčatám sa podarilo vyzbierať obdivuhodnú čiastku 666,82 €, za čo dostali poďakovanie z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. K poďakovaniu sa srdečne pripája aj vedenie našej školy.  Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli finančnými prostriedkami a vyjadrili spolupatričnosť ľuďom, ktorí v živote nemali také šťastie ako MY.

                                        „ ĎAKUJEME“