ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej sa v tomto roku, vzhľadom na podnety zo strany účastníkov, konala Župná kalokagatia v nezvyčajnom termíne- nie na konci školského roka, ako to bolo za posledné roky, ale až  začiatkom nového školského roka, v termíne 19.09.2019.

Odbor školstva a športu v spolupráci so Spojenou školou Rosinská cesta, Žilina zorganizovalo regionálne kolo XIII. ročníka športovo-vedomostnej súťaže pod názvom Župná kalokagatia 2019, ktorej poslaním bolo spojiť krásu tela i ducha. Rovnako mali žiaci možnosť využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravy, geografie, ekonomiky, športu, histórie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, turistiky v prepojení s fyzickou námahou a streľbou zo vzduchovky. Súťaže sa zúčastnilo 13 stredných škôl, medzi ktorými bola aj naša škola. Podmienkou bolo zostaviť päťčlenné zmiešané družstvo. Našu školu reprezentovali: Hvorečná Emma (III.BP), Noskovičová Barbara (III.BP), Ihnát Richard (II.AP), Jarotta Adam (II.AP) a Ďuriník Denis (II.BM). Preteky pozostávali v behu na 3 km v teréne, so 7 kontrolnými stanovišťami, kde žiaci museli okrem spomínaných teoretických vedomostí preukázať aj praktické zručnosti v podobe hodu granátom na cieľ, prehupu na lane a streľby zo vzduchovky, ktorá sa pre naše družstvo stala osudná a pripravila nás o najviac trestných sekúnd a opäť ako minulý rok sme skončili na 8. mieste. Víťazným a zároveň postupujúcim tímom do krajského kola sa opäť stalo bilingválne gymnázium.

Víťazovi gratulujeme a našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.