Týždeň mobility alebo Doprava – nebezpečne, bezpečne

V piatok 20. septembra sa v priestoroch našej školy uskutočnil workshop s názvom Doprava – nebezpečne, bezpečne.

Pozvanie prijali učitelia a študenti z niekoľkých stredných škôl, konkrétne Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina, Spojená škola, Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Martin, Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina, Gymnázium, Rajec, Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto.                                                 

Tejto akcie sa zúčastnilo 131 študentov.

Vďaka zážitkovému učeniu si mohli vyskúšať:

1. simulátor prevrátenia

2. simulátor  nárazu

3. simuláciu šmyku

4. ukážku činnosti Dobrovoľného hasičského zboru zo Stráňav

5. ukážku prvej pomoci Slovenského Červeného kríža pri simulovanej dopravnej nehode motocyklistu

6. ukážku odborného postupu pri vyšetrení zraku

7. ukážku postupu pri hlásení dopravnej udalosti – poistná udalosť

8. ukážku výmeny zadného kolesa

Ako sa to začalo?

Najskôr sme privítali predstaviteľov Nadácie Kia Motors Slovakia: člena správnej rady a viceprezidenta skupiny pána Jeong-ick  Lee, člena dozornej rady a koordinátora kontroly pána Seong Lyong Choi.

Akciu otvorila Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka našej školy a následne sa prihovoril pán Jeong-ick Lee.

Po úvodných pokynoch Ing. Evy Rezníčkovej sa uskutočnila simulácia požiaru osobného auta pri autonehode. Dobrovoľný hasičský zbor zo Stráňav predviedol ukážu práce pri hasení požiaru.

Všetci účastníci akcie prešli pripravenými stanovišťami, kde získali pečiatku na kontrolný list, ktorý si vymenili za Účastnícky list.

Z reakcií návštevníkov vieme, že tento deň priniesol veľký úspech. Takto netradične sme si pripomenuli aj Európsky týždeň mobility.

Za finančnú podporu ďakujeme Nadácii Kia Motors Slovakia, Občianskemu združeniu Prekonať bariéru – škola pre Európu a Rade rodičovského združenia pri SOŠD v Žiline.

Naše poďakovanie patrí aj týmto firmám a spoločnostiam: Autoklubu Slovakia Assistance Bratislava, Slovakia Ring Agency Orechová Potôň, Showcars Praha, Očnému centru UVEA Mediklinik Martin, Dobrovoľnému hasičskému zboru Stráňavy, Slovenskému Červenému krížu.

V neposlednom rade by sme chceli poďakovať aj majstrom odborného výcviku Martinovi Remišovi, Máriovi Bízikovi, Lukášovi Homolovi, Tomášovi Křenekovi, Jozefovi Časnochovi, Petrovi Balátovi, učiteľom Zuzane Mišíkovej, Emerencii Remetovej a dobrovoľníkom z tried III.AP a III.AM za pomoc pri organizovaní a sprevádzaní jednotlivých skupín.

Mgr. Sikorová, Ing. Čelková