Oslava 70. výročia ČSAD

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa žiaci našej školy z tried I. AP a I .BM zúčastnili na oslavách 70. výročia ČSAD na Slovensku. Oslavy sa konali v areáli Incheba Expo v Bratislave. Pedagogický dozor na akcii vykonávali vyučujúce  p. Mgr. Anna Medviďová a p. Mgr. Zuzana Mišíková.

Žiaci spoznali históriu ČSAD, vznik  a  neskorší vývoj podniku. Mali možnosť vidieť jednotlivé stanovištia: stánok so záchrannými psami, stánok Červeného kríža, stánok Európskej únie, stánok s historickými predmetmi z oblasti SAD a tiež aj historické a súčasné autobusy. Konali sa jazdy zručnosti prítomných šoférov jednotlivých dopravných podnikov. Pán šofér zo žilinskej SAD získal za svoju skvelú jazdu diplom za 1. miesto a veľký potlesk od našich žiakov. Atrakciou bolo ťahanie autobusu.

Po skončení tejto akcie sa žiaci presunuli do nákupného centra  Aupark a neskôr sa boli pozrieť na Bratislavský hrad a historickú časť hlavného mesta. Dopravu zabezpečoval Dopravný podnik mesta Žilina pod vedením pána Ing. Ľubomíra Tašku, ktorý  prichystal pre žiakov počas cesty zaujímavé  kvízové otázky a za  správne odpovede  žiaci získali rôzne ceny.