FUTURIKON 5

Dňa 16. septembra 2019 sa v areáli Žilinskej univerzity v Žiline konal piaty ročník  interaktívnej prehliadky technológií FUTURIKON. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci III. AM a III. BM triedy spolu s vyučujúcimi Ing. Slezákom a Ing. Pšaneckým.

Študentov zaujali prezentácie fakúlt, rôzne exponáty, atrakcie, odborné prednášky i workshopy. V rámci workshopov si mohli vyskúšať zaujímavé technológie, napr. 3D modelovanie, robotiku, laserové technológie, dizajn PC hier, nanotechnológie a veľa noviniek z oblasti vedy a techniky.

Moderné technológie motivujú mladých ľudí k ich osobnému i odbornému rastu. Svoje vedomosti a zručnosti môžu prehlbovať študovaním technických odborov na Žilinskej univerzite v Žiline.