Vyhodnotenie súťaže Môj originálny čitateľský denník

            Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil víťazov 4. ročníka  súťaže Môj originálny čitateľský denník.

Žiačky z I. BP – Viktória Rajteková, RebekaHaluzováRebeka Maurská získali so svojou prácou – Denníkom generácie  Z – generácie detí 21. storočia Ocenenie za výnimočnú kreativitu. Dievčatám srdečne  blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu školy  a prajeme im veľa ďalších úspechov v súťažiach.