Školský výlet II.AP

Dňa 21.06.2019 sa žiaci II. AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnili koncoročného výletu s pani profesorkami Ing. Ivetou Drahnovou a RNDr. Máriou Baníkovou. Navštívili sme Múzeum slovenskej dediny v Martine a lanový park – SEGOLAND.

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska z obdobia druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Pôvodným zámerom Slovenského národného múzea v Martine bolo vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska.

Doposiaľ sa zrealizovali celky expozičných objektov z Oravy, Liptova, Kysúc–Podjavorníkov a región Turiec.

Lanový park – Segoland sa nachádza v centre Martina, v areáli amfiteátra. Adrenalínovo-zábavné športovisko je určené pre dospelých a pre deti už od troch rokov. Ponúka 30 prekážok a 3 okruhy : Malý okruh, Stredný okruh, Veľký okruh.

Po úvodnej inštruktáži sa nám inštruktori pomohli obliecť do bezpečnostných popruhov, každý zo žiakov získal prilbu a potom sme sa presunuli k prvému stanovisku, kde sme získali informácie o istení pomocou karabín. Po vyskúšaní istenia sme sa začali postupne pasovať s jednotlivými prekážkami. Niektorí žiaci zvládli prvý okruh,  no našli sa i šplhúni, ktorí zvládli aj druhý okruh. Počas jednotlivých prekážok niektorí bojovali so strachom i trasením nôh.

Unavení, spotení, ale obohatení o zážitky a skúsenosti  sme sa vrátili domov.