Nočný beh 2019

Podujatie pod záštitou Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

Dňa 6. 6. 2019 o 21.00 h bol odštartovaný štvrtý ročník nočného behu,
ktorého hlavným cieľom bola myšlienka „Koniec chudoby začína v škole“. Aj v dnešnom svete sú deti, ktoré nemajú finančné, materiálne a ani sociálne podmienky, aby mohli prežiť plnohodnotné detstvo. Jednou z takých krajín je aj Kambodža.

Do aktivity sa prihlásilo 157 ľudí. Zapojili sa žiaci zo 13 stredných škôl ŽSK: Stredná odborná škola dopravná Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, OA Veľká Okružná Žilina, Stredná zdravotnícka škola, Žilina; Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina; Bilingválne Gymnázium, Žilina; Bilingválne Gymnázium Sučany, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Žilina,  Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina; Konzervatórium Žilina, SOŠ elektrotechnická Žilina, Spojená škola, Martin, SOŠ stavebná Žilina, z 6 základných škôl: ZŠ – Martinská, Žilina; ZŠ – sv. Cyrila a Metoda, Žilina; ZŠ – Závodie, ZŠ – Jarná, ZŠ Hájik, ZŠ Divina  z 3 materských škôl: MŠ Jahodnícka Martin a MŠ Rajecké Teplice a MŠ Oravská Lesná z OPEN kategórie  21 žien a 48 mužov nie len zo Žiliny a blízkeho okolia, ale aj zo slovenských miest a obcí (Oravská Lesná, Brezno, Žarnovica, Liptovský Mikuláš, Zborov nad Bystricou, Spišská Belá…).

Kvalitu kategórie muži open pozdvihli členovia OR a HaZZ Žilina.

Po prvýkrát sa okrem bežcov našej akcie zúčastnil TANDEM BIKE – nádejný paralympionik Alex Lajtman s navádzačom Martinom Jakubisom z Prievidze na osobitnej 20 km trati.

Súťažiacim a členom realizačného tímu  robili spoločnosť aj ich verní štvornohí kamaráti: Ema, Delly a Daisy.

O bezpečný priebeh nášho behu sa starali členovia Červeného kríža zo Žiliny.

Na základe osobnej skúsenosti našej kolegyne Mgr. Márie Sikorovej, ktorá spoznala José Merlin, iniciátorku a podporovateľku vzdelávania chudobných detí v Kambodži, Merlin´s friends, sme sa rozhodli aj takto na diaľku podporiť tieto deti.

Víťazi jednotlivých kategórií:

MŠ chlapci:

 1. miesto Juraj Kováč, MŠ Jahodnícka Martin

MŠ dievčatá :

 1. miesto Veronika Grosová, MŠ Rajecké Teplice
 2. miesto Sofia Brišová, MŠ Oravská Lesná
 3. miesto Alžbeta Brišová, MŠ Oravská Lesná

ZŠ dievčatá

 1. miesto Bianka Nochtová, ZŠ Divina
 2. miesto Alexandra Dzurillová, ZŠ Martinská Žilina

ZŠ chlapci :

 1. miesto Samuel Staník, ZŠ – sv. Cyrila a Metoda, Žilina
 2. miesto Samuel Stuchlík, ZŠ – Martinská
 3. miesto Marek Filo, ZŠ – Závodie

SŠ Dievčatá:

 1. miesto Aneta Krajíčková, OA Veľká Okružná Žilina
 2. miesto Katarína Dopaterová, SPŠ stavebná Žilina
 3. miesto Mária Klieštiková, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina

SŠ Chlapci :

 1. miesto Lukáš Kubička, Spojená škola Martin – absolútny víťaz 29:44
 2. miesto Marek Neuman, Stredná odborná škola dopravná Žilina
 3. miesto Ivan Sádecký, Stredná odborná škola dopravná Žilina

OPEN Ženy :

 1. miesto Zuzana Maňová, Žilina
 2. miesto Anna Dratnalová, Žilina
 3. miesto Katarína Šuvadová, Suchá Hora

OPEN Muži :

 1. miesto Miroslav Jurčo, Spišská Belá
 2. miesto Martin Jakubis, Prievidza
 3. miesto Martin Dikoš, Žilina


Naše veľké ĎAKUJEM patrí súťažiacim, fanúšikom, celému organizačnému tímu vrátane pedagogických a nepedagogických pracovníkov, sponzorom, rodičom, priateľom behu.

Spoločne sa tešíme na ďalší ročník!

KOMPLETNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA – TU

Ďalšie fotografie je možné nájsť na našej školskej FB stránke.