Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Dňa 17. júna 2019 sa žiaci z tried II.AP, I.BM,I.AP, I.AN spolu s Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Zdenkou Dubovickou  zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom.

Tematický celok Vesmír vo fyzike je pre žiakov vždy pútavý a zaujímavý, preto je medzi žiakmi veľmi obľúbená  návšteva planetária, ktorou chceme zvýšiť u žiakov záujem o poznatky v odbore astronómie a príbuzných prírodných vied

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je šírenie osvety v oblasti astronómie a príbuzných vied. My sme mali možnosť vidieť ukážky astronomických úkazov  na umelej oblohe planetária.

Program Universum oboznámil žiakov s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét. Poskytol tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstavil najznámejšie súhvezdia v jednotlivých ročných obdobiach a vysvetlil povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia. Obdivovali sme súhvezdia, príbehy ich vzniku a pomenovaní. Videli sme množstvo úžasných záberov od východu Slnka cez pestrofarebné prstence Saturnu, povrchu Marsu až po gigantické výrony plazmy z našej materskej hviezdy. 

Tiež sme sa zúčastnili zaujímavej odbornej demonštračnej prednášky a odborného opisu niektorých typov ďalekohľadov na pozorovanie Slnka a oblohy.

Naše „túlanie sa po vesmíre“ sa ukončilo  pozorovaním Slnka pomocou ďalekohľadu planetária.