Drogy

Problematiky drog a rôznych omamných a psychotropných látok je v súčasnom svete skloňovaná z každej strany.

Z dôvodu prevencie bola na našej škole zorganizovaná prednáška pre prvé ročníky, ktorú viedla kpt. JUDr. Paula Dobrovolská z OR PZ v Žiline. Prednáška bola zameraná na objasnenie negatívych stránok požívania drog a ich následkov, ale taktiež na ich prevenciu.

Po skončení prednášky sa žiaci presunuli do vonkajších priestorov, kde na nich čakal štvornohý kamarát so svojím psovodom a dvomi príslušníkmi OR PZ v Žiline. Žiakom boli predvedené názorné ukážky, ako dokáže pes vyňuchať aj maličké množstvo nevhodnej látky. Miesto sa priebežne menilo a pes musel označiť, kde sa omamná látka nachádzala. Vždy sa mu to podarilo. Bol to šikovný psík, takže treba sa mať pred ním na pozore. Dokáže zaňuchať aj stopy po nevhodných látkach a označiť osobu, ktorá takú látku má, mala alebo sa jej len dotkla.

Bola nadviazaná spoluprácu s týmto oddelením a z času na čas nás príde štvornohý kamarát navštíviť, aby sme spoločne zabránili šíreniu nevhodných látok na našej škole.