ŠTUDUJ DOPRAVU

Dňa 16. mája 2019  sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, p. Tomáša Křenka, žiakov z III. AM a III.BM triedy J. Kmeťa, L. Kmeťa, Ľ. Jánošíka projektu Dni kariérového poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka.

Výstava, prezentácie a praktické ukážky sa konali v interiéri aj  v exteriéri výstaviska.

Interiér

– informácie o spoločnosti, kariérové a pracovné poradenstvo (ŽSR, ZSSK, ZS CARGO, ŽOS Vrútky; Slovenská pošta)

– informácie o možnostiach štúdia – Stredná odborná škola dopravná Žilina , Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa; Dopravná akadémia, Trenčín;

   Stredná odborná škola letecko – technická, Trenčín

– informácie o možnostiach štúdia, termovízna kamera, 3D tlačiareň, 3D skener (Žilinská univerzita)

– kariérové poradenstvo (CPPaP, Martin)

– riadenie modelovej železnice a virtuálna železničná realita (Siemens)

 – „vedecká cukráreň“ (Gymnázium V. P. Tótha, Martin)

– tvorivé dielne, cyklokvíz (MDV SR)

Exteriér  –   parkovisko a koľajisko:

– informácie o spoločnosti, autobus, prezentácia povolania vodiča autobusu a dispečingu, práca vodiča z pohľadu odbavovacieho systému autobusu (SAD Žilina)

– informácie o spoločnosti , 2 ťahače, prezentácia povolania vodič kamiónu (YELLOW EXPRESS)

– hnacie vozidlá na koľajisku, kreatívna železničná dielnička na parkovisku (ZSSK)

– 2 rušne, 2 nákladné vozne, pojazdná dielňa (ZS Cargo)

– dopravná výchova a dovoz techniky podľa možností (OR PZ, Martin)

– ukážky poskytnutia prvej pomoci (ZSSK)

– simulátor prevrátenia vozidla, informácie o bezpečnosti na cestách  a technike jazdy na bicykli, optické okuliare,  výstava „ Projekty   Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ (MDV SR)

– hasičská technika (ŽOS Vrútky

Veríme, že našou spoločnou, veľmi aktívnou propagáciou SOŠD sme prispeli k jej dôstojnej prezentácii. V našom stánku sme zaujali trenažérom, o ktorý bol značný záujem. Žiaci aj dospelí pod vedením p Křenka  a našich žiakov si  mohli vyskúšať riadenie  automobilu po cestnej komunikácií. Didaktické a demonštračné pomôcky z elektrotechniky, konkrétne roboty, prilákali žiakov, ktorí ich aj prakticky využili. Alarm,semafór, pripravené video-hry z problematiky dopravy boli tiež k dispozícií. Mgr. Medviďová dopĺňala informáciami o našich študijných a učebných odboroch. Rozdávali sme  propagačný materiál, ročenky a odpovedali na otázky žiakov a rodičov.

Do  školskej kroniky sme získali zápis od Mgr.Janky Školovej riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK, ktorá navštívila náš stánok.