Pozvánka na prijímacie skúšky pre šk. rok 2019/2020

Dňa 13. a 16. mája 2019 budú v priestoroch SOŠD prebiehať prijímacie skúšky pre štúdium žiakov na našej škole v šk. roku 2019/2020. Dovoľte, aby sme vám touto cestou poskytli organizačné pokyny, ktoré budú taktiež súčasťou vývesky v priestoroch SOŠD.

Termín  13. 05. 2019 a 16. 05. 2019

Organizačné pokyny pre prijímaciu skúšku

Časový harmonogram

 

Čas

Slovenský jazyk a literatúra

8.00 – 9.00 h

Prestávka

9.00 – 9.20 h

Matematika

9.20 – 10.20 h

 Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený na web stránke školy (sosdza.sk) a výveske školy dňa 16. 05. 2019 vo večerných hodinách.

Zápis prijatých uchádzačov (žiaci, ktorí budú mať kód PP)  sa uskutoční

od 22. 05. 2019 v čase od 8.00 h do 15.00 h .

 Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý Vám vydá ZŠ!

 Žiaci, ktorí budú mať kód NM (nedostatok miesta) si môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľky školy (vzor odvolania bude na stránke školy pod zoznamom prijatých a neprijatých uchádzačov).

 V prípade potreby nás môžete  kontaktovať na t. č. +421918661459

Všetkým uchádzačom o štúdium prajeme veľa šťastia.