Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov

Dňa 16. mája 2019 sa žiaci II.AP, študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, pod vedením Ing. Drahnovej a Ing. Mihovej zúčastnili medzinárodnej konferencie Slovensko – Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Predmetom konferencie bola prezentácia a odovzdávanie vzájomných skúseností a presun know-how partnerov z hľadiska realizácie aktivít malých projektov Slovenska a Česka, ktoré prezentovali zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Žilinská regionálna komora, ako aj zástupcovia Krajskej hospodárskej komory Zlínskeho kraja a Krajskej hospodárskej komory Moravskosliezkeho kraja.

Obsahom jednotlivých blokov bolo:

  • sídelné a dopravné väzby Slovenska
  • rozvoj diaľničnej infraštruktúry na Slovensku 2019 – 2025
  • stratégia rozvoja a financovania cestnej dopravnej infraštruktúry v Českej republike 2019 – 2020 s výhľadom na roky 2020+
  • priority hospodárskych komôr pri diaľniciach na Slovensku a v Česku
  • D1 Turany-Hubová: Optimálny variant pre občanov a podnikateľov
  • diaľničné prepojenie D49/R6 v perspektíve rozvoja Slovenska a Moravy
  • význam komplexného riešenia dopravy pre rozvoj regiónov a podnikanie
  • klimatické pomery niektorých lokalít Slovenska, variabilita klímy, klimatické zmeny, aplikácia klimatológie vo vodnom hospodárstve
  • D1/E50 Lietavská Lúčka (Žilina) – (Martin) Dubná Skala, zastavená výstavba tunela Višňové

Všetky odprezentované bloky boli pre nás veľmi zaujímavé, obzvlášť inšpirujúca a pútavá bola snaha o skĺbenie návrhov výstavby dopravných komunikácií s ekológiou za priaznivých ekonomických podmienok.