…a už nám to skončilo

Posledný raz v škole. Už len akademický týždeň, postaviť sa čelom k príprave na maturitné skúšky  a potom previerka vedomostí.

Slávnostná rozlúčka 10. mája nám pripomenula, že v našej škole končia ďalší maturanti. Pri tejto príležitosti boli ocenení štvrtáci, ktorí dosiahli výborné výsledky v štúdiu alebo vzorne reprezentovali školu:

IV. AP – Gabriela Kováčová, Alexandra Smolková, Petra Tonkovičová

IV. BP – Helena Bušková

IV. BM – Samuel Bárdy, Michal Ďuroška, Michal Franček, Stanislav Kačeriak, Radoslav Kašuba, Richard Kollárčik, Jaroslav Kopaj, Tomáš Mikula, Patrik Šúň.

Najlepším žiakom školy za štvrté ročníky sa stal Patrik Martinec, IV. BM.

Našim maturantom želáme veľa chuti do učenia a úspechov pri skladaní maturitnej skúšky.